tarieven bewustwording

 

Tarief Bewustwording: € 200,-

Uren

Kennismaking (kan telefonisch, wordt niet in rekening gebracht)

0,5

Consult: Verdiepingsgesprek, inclusief voorbereiding

1,5

Analyse voedingspatroon

1

Consult: Bewustwordingsgesprek en evaluatie

1

Totaal

4