tarieven gezond eten zonder stress

 

 

 

Tarief Betere Balans: € 275,-

Uren

Kennismaking (kan telefonisch, wordt niet in rekening gebracht)

0,5

Consult: Verdiepingsgesprek, inclusief voorbereiding

1,5

Analyse voedingspatroon en schrijven voedingsadvies

2

Consult: Bespreken voedingspatroon en evaluatie

1,5

Totaal

5,5

 
 

* Voor extra consulten reken ik € 60,- per keer (Consult incl. voorbereiding en vastlegging.)