tarieven voeding als medicijn

 

Tarief Voedingsadvies bij specifieke klachten*

Uren

Kennismaking (kan telefonisch, wordt niet in rekening gebracht)

0,5

Consult: Doornemen voedingsdagboek en vragenlijst, inclusief voorbereiding

1,5

Analyse persoonlijke patronen en schrijven voedingsadvies

4

Consult: Bespreken voedingsadvies en eventueel plan van aanpak

1

Korte consulten (4x 45min) om vooruitgang te monitoren, evalueren hoe je lichaam voelt en vragen te beantwoorden.

4

Consult: Afronding traject en evaluatie

1

Totaal

12

* Tarief is afhankelijk van het proces. Als je voldoende hebt aan alleen een advies zullen kosten uitkomen op € 375,-. Als je naar aanleiding van het advies een veranderingstraject van 6 weken in wilt, zal mijn tarief komen op € 650,-. Dit traject kan in overleg worden verlengd.